счетоводни услуги Варна | contolexvarna.bg

Счетоводни услуги гр.Варна

Posted by - 13.10.2023

Счетоводство. Обработка и систематизация на първична документация във всички области на счетоводството. Съставяне на консолидирани счетоводни регистри, изготвяне на счетоводни и данъчни отчети с представяне на регулаторните органи. По правило тези услуги се предоставят систематично за дълъг период от време и позволяват на ръководството на компанията значително да спести разходите за поддържане на собствен счетоводен